Služby

Energetické služby 

Naše služby sú zamerané na mapovanie energetických objektov, zmlúv a faktúr, energetický manažment, optimalizácie parametrov odberných miest a návrhu úsporných opatrení; zároveň sa podieľame na tvorbe inovácií a digitálnych riešení.

Developerské projekty 

Pripravujeme projekty individuálnej výstavby, sprevádzame stavebníkov procesmi územného a stavebného konania, poskytujeme konzultácie a poradenstvo už rozbehnutým projektom.

Pasportizácia nehnuteľností 

Mapujeme nehnuteľnosti, stavby, budovy, pozemky, zariadenia, kontrolujeme súlad skutkového stavu s katastrálnou a účtovnou evidenciou majetku, nastavujeme jednotné evidenčné prostredie.